Návštěvní řád Garden Food Festivalu Uherské Hradiště

Vstup je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu z bezpečnostních důvodů. V případě vyčerpání kapacity areálu je pořadatel oprávněn uzavřít vstup do areálu do doby, než se odchodem dostatečného množství návštěvníků kapacita opět navýší. Výjimka je udělena pouze návštěvníkům, kteří mají vstupenku zakoupenou v předprodeji.

 

– Pořadatel si vyhrazuje právo k bezpečnostní kontrole a identifikaci návštěvníků u vstupu, stejně jako ke kontrole předmětů vnášených do areálu.

– Není povoleno vnášet nebo používat: zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve, skleněné nádoby ani jiné nebezpečné předměty, stejně jako potraviny a nápoje (mimo potravin a nápojů určených k poskytování návštěvníkům ze strany vystavovatelů) a omamné nebo toxické látky.

– Manipulace s otevřeným ohněm není návštěvníkům povolena.

– Vstup se zvířaty není povolen.

– Kouření je povoleno na vyhrazených místech.

– Pořizování fotografií nebo audiovizuálního záznamu pro komerční využití není povoleno.

– Vstupem na festival dává návštěvník souhlas k případnému pořizování fotografií nebo audiovizuálního záznamu, na kterém může být návštěvník zachycen a který může být dále užíván. Toto pravidlo se vztahuje i na nezletilé návštěvníky. Za pořizování a užívání takových materiálů nenáleží odměna nebo jiná náhrada.

– Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá pravidla stanovená pořadatelem Garden Food Festivalu, ať už jsou uvedena v tomto dokumentu, nebo vyvěšena v areálu místa konání akce. Toto opatření platí i pro pravidla vyvěšená ve formě piktogramů.

– Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup takovým návštěvníkům (nebo vykázat z areálu takové návštěvníky), kteří porušují pravidla stanovená organizátory festivalu, nebo návštěvníkům, které je možné považovat za bezpečnostní riziko, a to z jakéhokoliv důvodu (např. návštěvník pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek). Takový návštěvník pozbývá nejen právo ke vstupu (i v případě vstupenky zakoupené v předprodeji), ale také nárok na náhradu škody (např. vrácením peněz za vstupenku).

– Zodpovědnost za nezletilé návštěvníky mají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.

– Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost, a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.